MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


15. kursusgang

Fredag den 31. oktober 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-14:30
Repetition og forelæsning: Hamilton-Jacobi-Bellman ligningen. Vi skal bruge noter (pdf format). Vi gennemgår siderne 72-76
14:30--16:15
Opgaveregning:

Læs afsnit 5.2.1 i noterne.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.