MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


16. kursusgang

Tirsdag den 4. november 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-110!!!!!!!!!!!!!!!!

Dagens program

12:30-14:30
Repetition og forelæsning: Hamilton-Jacobi-Bellman ligningen. Dem som ikke har været til forelæsning i fredags skal få smæk i (censureret). Vi skal bruge noter (pdf format). Vi gennemgår siderne 75-82
14:30--16:15
Opgaveregning:

Læs afsnit 5.2.3 i noterne.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.