MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


17. kursusgang

Fredag den 7. november 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109

Dagens program

12:30-14:30
Repetition og forelæsning: det kvadratiske omkostningsproblem og indledning til non-kooperativ spilteori. Vi skal bruge noter (pdf format). Vi gennemgår siderne 86-93
14:30--16:15
Opgaveregning:

Læs afsnit 6.4.1-6.4.3 i noterne.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.