MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


18. kursusgang

Tirsdag den 11. november 2008,  kl. 08:15
Sted: Rum G5-110!!!!!!!!!!!

Dagens program

08:15-10:30
Repetition og forelæsning: maksimumsprincippet med transversalbetingelser. Vi skal bruge noter (pdf format). Vi gennemgår siderne 60-64
10:30--12:00
Opgaveregning:

Læs afsnit 4.6.2 i noterne.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.