MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


19. kursusgang

Fredag den 14. november 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109

Dagens program

12:30-15:00
Repetition og forelæsning: maksimumsprincippet med begrænsninger af tilstandsfunktionen. Vi skal bruge noter (pdf format). Vi gennemgår siderne 64-69.
15:00--16:15
Opgaveregning:

Læs afsnit 4.8.2 i noterne.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.