MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


3. kursusgang

Tirsdag den 9. september 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: Eulers ligning. Hamilton funktionen.
13:00-15:00
Forelæsning: Transverselle betingelser. Eksempler. (side 31-42 i bogen).
15:00--16:15
Opgaveregning:

Læs eksempel 6 på side 29

Opgave 1.4.1 og 1.4.2 på side 30.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.