MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


4. kursusgang

Fredag den 12. september 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: Eulers ligning. Transverselle betingelser.
13:00-16:15
Vi har ingen forelæsning i dag. I skal prøve at løse så mange opgaver som muligt:

Læs eksemplerne 7 og 8 på side 37, 9 og 10 på side 38

Opgave 1.5.1, 1.5.2 og 1.5.3 på side 42, og opgave 1.10.3 på side 67.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.