MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


5. kursusgang

Tirsdag den 16. september 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-15:00
Forelæsning: Optimal kontrolteori og maksimumsprincippet. Eksempler. (side 7-9 og 69-76 i bogen).
15:00--16:15
Opgaveregning:

Læs eksempel 1 og 2 på side 77

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.