MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


6. kursusgang

Fredag den 19. september 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: Maksimumsprincippet i en dimension. Eksempler.
13:00--16:15
Opgaveregning:

Læs eksempel 1 og 2 på side 77

Opgave 2.3.2 og 2.3.3 på side 81 i bogen.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.