MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


7. kursusgang

Tirsdag den 23. september 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: Maksimumsprincippet i en dimension. Eksempler.
13:00-15:00
Forelæsning: Lineære problemer: kontrollerbarhed og bang-bang-kontroller. Vi skal bruge noter (pdf format). Vi starter med kapitel 2, sider 15-20
15:00--16:15
Opgaveregning:

Læs den første kapitel af noterne.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.