MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


9. kursusgang

Fredag den 3. oktober 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: Lagrange multiplikatorer. Eksempler.
13:00-15:00
Forelæsning: Vi skal bruge noter (pdf format). Vi gennemgår siderne 3-7.
15:00--16:15
Opgaveregning:

Skriv et detaljeret bevis for den nødvendige betingelse fra afsnit 1.1.4 på side 4.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.