Kortprojektioner for de gymnasiale uddannelser.

Kort og Matrikelstyrelsens hjemmesider kan man læse om de kort, der bruges i Danmark.
I 200 indførtes System 2000, og i 2009 er et nyt system af kort, DKTM på vej.
Hvorfor skal vi bruge flere forskellige kort over det samme landområde? Hvorfor kommer der nye kort til?
Svaret er kort sagt, at den runde Jord ikke kan repræsenteres godt i planen. Der sker forvanskninger.
En konsekvens er, at kort aldrig har konstant målestoksforhold. Og at et kort aldrig bevarer både vinkler og areal. Et kort kan godt bevare vinkler. Og et andet kort kan bevare arealer, men ikke begge dele for samme kort.

Jeg holder af og til foredrag om emnet.
Sammen med Dorthe Nielsen, Vesthimmerlands Gymnasium, har jeg skrevet nogle noter om emnet. De ligger her som et word dokument. Rettelser og forslag modtages gerne.
Noterne sætter kuglefladens geometri i relief og er brugt i 2.g og 3.g, hvor fokus har været forskelligt grundet de forskellige faglige forudsætninger. I noterne er der stillet en del opgaver. I foredraget har jeg sommetider holdt mig mere eller mindre til noterne, sommetider har jeg bygget videre og vist, hvordan konstruktion af vinkelbevarende eller arealbevarende kort fører til opstilling og løsning af differentialligninger.

Studieretningsprojekter om kortprojektioner

I samarbejde med historie eller måske samfundsfag. Diverse links: