AALBORG UNIVERSITET
LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN - 4.sem.
Det matematiske grundlag for kortprojektioner

NOTER:


Kortprojektioner og Forvanskninger. Lisbeth Fajstrup.
Mercator Projektionen. Lisbeth Fajstrup.
UTM-projektionen Note af Mads Hvolby.
Where in the World are We? En oprindeligt australsk tekst om rumlige reference/koordinatsystemer: Geoiden, ellipsoider, datum,... etc. Den er skrevet om til New Zealandske forhold, men problemerne er de samme i Australien og New Zealand som i Danmark. Den er hentet her.

Links til litteratur


Til kursusgang 1:
Høring om DKTM: Hent høringsbrevet, Notat om DKTM, DKTM teknik og Ekspertgruppens rapport.
Kvadratnettet 2012.
FOT Specifikationen I FOT 5.0 specificeres "det geometriske grundlag" for FællesOffentligT geografisk administrationsgrundlag. "Som etablerings- og lagringssystem anvendes UTM zone 32/ETRS89 til plan registrering og DVR90 til højderegistrering. Udtræk kan foregå i andre koordinatsystemer."
Om de danske kortprojektioner (hentes inden kursusstart):
UTM specifikation 4
Koordinattransformationer, KMS-trans: (skal bruges til den sidste halvdel af kurset)
KMStrans Download de nyeste versioner af Getting started og af zip-filerne KMStrans2 (enten Win64 eller Win 32) og Geoider2013. Pak dem ud (unzip med et passende program). Når I starter KMStrans første gang, beder den om en adresse på geoider. Den giver man som den mappe, geoider2013 er blevet unzipped til. I kan se mere om, hvordan man gør i filen Getting Started.
Referencesystemer:
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) overordnet om referencesystemer
SDFE om referencesystemer i Danmark Grønland og Fïrøerne
Specifikation 3 om ETRS89 Om højder
GST Vejledning om DVR90 og DNN
DVR 90
DTU-space har ansvaret for geoidedata.

Meget mere matematiske tilgange

John Milnor. A Problem in Cartography, The American Mathematical Monthly, Vol 76, No.10, Dec. 1969, pp1101-1112.
Mathematical problems in Cartography, Encyclopedia of Mathematics, Springer online