Det matematiske grundlag for kortprojektioner.

Placering

Landinspektøruddannelsens 4.semester - en del af kurset Landmålingens Fejlteori og Det matematiske grundlag for kortprojektioner.

Omfang

6 kursusgange. 4 timer. Forelæsning og opgaveregning.

Indhold og kursets gang

Se Kursusoversigten og Moodle
Author: fajstrup"snabela"math.aau.dk.
Lisbeth Fajstrup Department of Mathematics
Aalborg University