AALBORG UNIVERSITET
LANDINSPEKTØRSTUDIET - 4.sem.


Matematisk grundlag for kortprojektioner
Kursusbeskrivelse
OBL4 (2017)
Lisbeth Fajstrup.
Iver Ottosen.


1.
Onsdag d.19/4(Aa) og Fredag 5/5(K) :PROBLEMFORMULERING
2.
Mandag 8/5(Aa) og Tirsdag 9/5(K ): Analytisk beskrivelse af egenskaber ved kort - første fundamentalform og forvanskninger.
3.
Onsdag 17/5(Aa og K): LÆNGDE- OG VINKELMÅLING PÅ FLADER,KONFORME og AREALTRO KORT.

4.
Torsdag 18/5(Aa og K): Stereografisk projektion, Mercatorprojektion og Transversale Mercator projektioner,

5.
Tirsdag 23/5(K) og Onsdag 24/5(Aa): Optimale projektioner. Afstandskorrektion.SYSTEM 1934 GI
6.
Mandag 29/5(Aa) og Tirsdag 30/5 (K): Referencesystemer.
Litteratur: For studerende med videregående interesse for matematik og geodæsi er der megen litteratur - se mine links og ellers kan I jo Google jer frem.

Lisbeth Fajstrup