Mat2:  Matematisk analyse 2 / Mathematical Analysis 2 [ANA] forår 2009 (SE-kursus)


Tidligere eksamensopgaver:

Eksamensopgaver fra tidligere eksaminer. Følgende tre eksamenssæt er af nogenlunde samme type som det I vil få i juni 2009.

Følgende to eksamenssæt fra 2003 er fra det gamle mat 2 analyse kursus. Det var med et andet pensum, og med en anden bedømmelse af den skriftlige eksamen, nemlig bestået/ikke bestået. Prøveeksamen og eksamen 2005 er her Prøveeksamen og eksamen 2006 er her Eksamen og reeksamen 2007 er her