Mat2:  Matematisk analyse 2 / Mathematical Analysis 2 [ANA] forår 2009 (SE-kursus)


Begrundelse jvf. studieordning:

De videregående resultater i matematisk analyse er ofte karakteriseret ved både at kræve en del forudsætninger og ved at de i en række discipliner i matematikken og dens anvendelser spiller en fundamental rolle. Gennem kurset skal den studerende opnå en grundig viden om og forståelse af centrale begreber og resultater om blandt andet integration, potensrækker og holomorfe funktioner. I gennemgangen af den komplekse funktionsteori er det en pointe at styrke den studerendes repræsentationskompetence. Eksempelvis tillader komplekse funktioner nem behandling af problemer for reelle funktioner, som udregning af visse integraler; tilsvarende kan algebraens fundamentalsætning udledes nemt. Hensigten er også at den studerende skal udbygge sine tankegangs- og ræsonnementskompetencer fra semestret MAT1. Desuden vil gennemgangen af eksempelvis potensrækker være egnet til at styrke deltagerens problembehandlingskompetencer.

Mål jvf. studieordning: Den studerende skal ved den afsluttende prøve kunne: