Matematisk Analyse 2

For Mat2-miniprojekt, se her

Omfang: 4 ECTS-point.

Forudsætninger: SE-kurset Matematisk analyse 1 fra 3. semester. Desuden anbefales det, at man har fulgt projektenheden på 3. semester.

Formål (jvf. studieordning): At den studerende opnår en forståelse af videregående resultater om funktioner af en eller flere reelle variable og af en kompleks variabel. Sideløbende skal den studerende udbygge sine færdigheder i skriftlig kommunikation om teoretiske matematiske resultater og beregninger.

Begrundelse og Mål: Kan læses her (eller i studieordningen).

Indhold (jvf. studieordning): Indhold: Riemannintegralet. Funktionsfølger, ligelig konvergens. Eksistens- og entydighedssætningen for sædvanlige differentialligninger. Sætningerne om inverse og implicit givne funktioner. Potensrækker. Komplekse kurveintegraler. Holomorfe funktioner. Cauchys integralformel. Residueregning.
Desuden: Uendelige rækker.

Litteratur:

Lektionsplan: se skemaet (opdateres jævnligt) for Mat2 foråret 2010. Lokalet G5-112 er i Frb 7G.

Plan for kursusgang:

FormiddagEftermiddag Aktivitet
8.15-8.45 12.30-13.00   Repetition og perspektivering
9.25-11.25 13.40-15.40   Opgaveregning og gennemgang af beviser
8.50-9.25 og 11.25-12.00 13.05-13.40 og 15.40-16.15   Forelæsning

Spisesedler:

-->
Spisesedler i PDF-format (efterhånden som de er klar)
1MM2MM 3MM 4MM 5MM
6MM 9MM 10MM 11MM 12MM
Information om den sidste del af kurset findes her.

Supplerende materiale:

Supplerende litteratur: Skal ikke købes; kan findes på biblioteket.

Links:

Prøveform: Intern skriftlig prøve.

Bedømmelse: Individuel karakter efter 7-trins-skalaen.

Om eksamen: Her vil dukke detaljeret information om, hvordan eksamen forløber.

Tidligere eksamensopgaver: Kan findes her.


.