Engelsk » Dansk » Engelsk Matematik ordliste

Denne ordliste hører til bogen Knut Sydsæter og Peter B. Hammond: Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 1995.. Nogle matematiske ord bruges forskelligt i forskellige grene af matematikken, så I skal passe på, hvis I bruger mine oversættelser i andre sammenhænge. Listen vil vokse i løbet af kurset, men kun hvis I deltager aktivt og selv foreslår flere ord. Jeg giver ikke ordforklaringer - dem kan I finde i S&H, eller I kan spørge mig.

Engelsk » Dansk

contradiction » modstrid
derivative » afledt
domain » domæne, definitionsmængde, primærmængde
image» billede,
injective » en-til-en, en-entydig, injektiv, 1-1
limit » grænseværdi
map(ping) » afbildning
necessary condition » nødvendig betingelse
one-to-one » en-til-en, en-entydig, injektiv, 1-1
onto » surjektiv, på
power » potens
range » billedmængde, værdimængde
set » mængde
sufficient condition » tilstrækkelig betingelse
surjective » surjektiv, på
target » sekundærmængde

Dansk » Engelsk

afledt » derivative
afbildning » map(ping)
billede » image
billedmængde » range
definitionsmængde » domain
domæne » domain
en-til-en » injective, one-to-one
en-entydig » injective, one-to-one
grænseværdi » limit
injektiv » injective, one-to-one
modstrid » contradiction
mængde » set
nødvendig betingelse » necessary condition
potens » power
» surjective, onto
sekundærmængde » target
surjektiv » surjective, onto
tilstrækkelig betingelse » sufficient condition
værdimængde » range


Author: fajstrup@iesd.auc.dk.
Last modified: Thu Sep 12 14:24:32 1996