Landmålingens Fejlteori

Formål
At give de studerende det nødvendige statistiske grundlag for:
  • at kunne foretage kvalificerede valg af metode og instrumenter i relation til givne nøjagtighedskrav
  • en vurdering af de udførte målingers kvalitet.
Indhold
Omfang
2 ECTS.
Form
Pånær den første gang, hvor vi starter med forelæsning først, bliver kurset på flg. form:
  • 30 min.: Repetition
  • 90 min.: Opgaveregning
  • 90 min.: Forelæsning
Litteratur
Se L4's hjemmeside for:
  • Mats Rudemo (1979): Statistik og sandsynlighedslære med biologiske anvendelser, del 1. Grundbegreber
  • Poul Winding & Jens Møller Pedersen, Noter i Fejlteori
Læseplan
En læseplan for kurset er lagt ud her
Lektionerne
Kursusholder