Lektion 1

Tid & Sted:
Fredag d. 23/4-2010
Transmission fra Aalborg (F115) til Ballerup (L228)
Kl. 12:30-14:00 : Forelæsning
Kl. 14:00-16:00 : Opgaveregning
Emne:
Udfaldsrum, hændelser, sandsynlighed, kombinatorik, betinget sandsynlighed, Bayes' formel, uafhængighed.
Litteratur:
Mats Rudemo (1979): s 1-18.
Slides:
slide1.pdf
Opgaver:

Venlig hilsen og go' arbejdslyst
Kasper