Lektion 2

Tid & Sted:
Mandag d. 26/4-2010
Transmission fra: Aalborg (F39) til Ballerup (L229)
kl. 8.30 - 9.00: Repetition
kl. 9.00 - 10.30: Opgaveregning
kl. 10.30 - 12.00: Forelæsning
Emne:
Diskret stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians, binomialfordelingen, fordelingsfunktion.
Litteratur:
Mats Rudemo (1979): s 32-41 samt 66-73.
Slides:
Repetition: rep1.pdf
Forelæsning: slide2.pdf
Opgaver (i stof fra sidste gang):

Venlig hilsen og go' arbejdslyst
Kasper