Lektion 3

Tid & Sted:
Onsdag d. 28/4-2010
Transmission fra: Ballerup (L229) til Aalborg (F39)
kl. 12.30 - 13.00: Repetition
kl. 13.00 - 14.30: Opgaveregning
kl. 14.30 - 16.00: Forelæsning
Emne:
Kontinuert stokastisk variabel, tæthedsfunktion, middelværdi, varians, normalfordelingen.
Litteratur:
Mats Rudemo (1979): s 73-84.
Slides:
Repetition: rep2.pdf
Forelæsning: slide3.pdf
Tabel over standard normalfordelingen: normaltab.pdf
Opgaver (i stof fra sidste gang):
Rudemo: Øvelse 2.7, 2.6, 2.10, 2.12, 2.15, 3.6, 3.7, 2.4

Løsningsforslag los2.pdf

Venlig hilsen og go' arbejdslyst
Kasper