Lektion 5

Tid & Sted:
Manddag d. 3/5-2010 kl. 8:30-12:00
Transmission fra Aalborg (F39) til Ballerup (L229)
kl. 8.30 - 9.00: Repetition
kl. 9.00 - 10.30: Opgaveregning
kl. 10.30 - 12.00: Forelæsning
Emne:
Estimation af middelværdi og varians samt konfidensintervaller
Litteratur:
Noter i Fejlteori: s 1-10
Slides:
Repetition: rep4.pdf
Forelæsning: slide5.pdf
Opgaver (i stof fra sidste gang):
Opgaver 5: Opgave 5.2, 5.1, 5.3
Rudemo: Øvelse 4.1, 4.12

Løsningsforslag: los5.pdf

Venlig hilsen og go' arbejdslyst
Kasper