Lektion 6

Tid & Sted:
Tirsdag d. 4/5-2010 kl. 12:30-16:00
Transmission fra Aalborg (F39) til Ballerup (L229)
kl. 12.30 - 13.00: Repetition
kl. 13.00 - 14.30: Opgaveregning
kl. 14.30 - 16.00: Forelæsning
Emne:
Vægtede observationer og geometrisk nivellement
Litteratur:
Noter i Fejlteori: s 11-17
Slides:
Repetition: rep5.pdf
Forelæsning: slide6.pdf
Opgaver (i stof fra sidste gang):

Venlig hilsen og go' arbejdslyst
Kasper