Facit til opgaver fra kursusgang 13.
  1. σ = (1 5 9 7 4)(2 12 8 3)(6 11 13)(10),  ord(σ)= lcm(5,4,3,1)=60.
  2. orden=lcm(4,3,2)=12
  3. (1 2 6 7 3 4), orden 6
  4. (1 5 6 3 7 2 4)
    (1 3 5 6 7 2 4)
    (1 2 3 5 6 7 4)