Facit til kursusgang 17:
 
  1. C(h) = {( 1 2 3 4),(1 2 4 3),(1 3 2 4),(1 3 4 2),(1 4 2 3),(1 4 3 2)}.
    Z(h) = < (1 2 3 4) >.
  2. f: H->K givet ved f(h)=ghg-1 er en isomorfi.
  3. (0,0) skal afbildes i sig selv. Andre elementer kan permuteres vilkårligt. (Dette gælder kun for denne specielle gruppe.)