Algebra 1
4. kursusgang, tirsdag den 30. september


Forelæsning 12.30-14.15

Lauritzen, Afsnit 2.3, side 64-67
: Normale undergrupper, kvotientgrupper, restklassegrupper.

Opgaveregning 14.15-16.15

  1. Lad (G,∘ ) være en gruppe med neutralt element e og lad H G være en delmængde. Antag H har et neutralt element d, altså at d∘x=x∘d=x, for alle x∈H. Vis at d=e. (vink: vis at d∘d=d∘e)
  2. Lad G={1,-1,i,-i}ℂ med multiplikation som komposition. H={1,-1} er en undergruppe af G. Bestem alle venstre- og højre- sideklasser af H.
  3. Opgaver i Lauritzen, kapitel 2, side 104-105:  19, 5, 14, 9, 15, 12, 8