Algebra 1
5. kursusgang, torsdag den 2. oktober

Selvstudium i grupperne 8.15-12.00

I algebra 1 studerer vi grupper og vi beskæftiger os dermed mest med mængder med én komposition.
Algebra 2 handler om mængder med to kompositioner.
Men vi skal dog allerede nu se lidt på legemer.
Et legeme er en mængde med de fire regningsarter: plus, minus, gange og division,
som opfylder alle de sædvanlige regneregler.
Minus og division optræder dog kun i definitionen som inverse til plus og gange.

Dagens tekst består af en note med definition af legeme og et antal opgaver:  Note om legemer.
Læs desuden definition B.0.9 og eksempel B.0.10 i Lauritzen. (Teksten under definition B.0.9 om lineære afbildninger kan I springe over.)

Opgaver:  Opgaverne fra ovennævnte Note om legemer.

Facit/løsning/vink til udvalgte opgaver