Algebra 1
8. kursusgang, torsdag den 16. oktober

Selvstudium i grupperne 8.15-12.00

Dagens emne: primtal, faktorisering af heltal og Eulers
φ-funktion, som er defineret ved:
Hvis n er et positivt helt tal så er φ(n) antallet af elementer i mængden { a ℤ  |  gcd(a,n)=1 og 1≤ a<n}.
Mængden { a ℤ  0≤ a<n} betegnes af Lauritzen med ℤ/n.

Læs følgende afsnit i Lauritzens bog 


Opgaver