Algebra 1
9. kursusgang, tirsdag den 21. oktober


Forelæsning 12.30-14.15


Lauritzen, Afsnit 2.7 og 2.8, side 74-78

Opgaveregning 14.15-16.15
  1. Vis at (/10)* er cyklisk. Find n så (/10)*  er isomorf med (/nℤ,+).
  2. Opgaver i Lauritzen, kapitel 2, side 106-107:   31, 32, 33, 35, 30.
    (Bemærk at der mangler to -er i opgave 32)