Algebra 1
14. kursusgang, tirsdag den 11. november


Forelæsning 12.30-14.15


Lauritzen, fra afsnit 2.10: side 92-95
Biggs, Discrete Mathematics, 2 sider om diedergrupper: fra side 446, linie 4 til midt på side 447

Opgaveregning 14.15-16.15  
  1. (Fra Humphreys, A course in group theory.)
    Lad G=Sn  og lad {v1, . . . ,vn} være en basis for ℝn. For σ∈Sn og v=c1v1 + . . . + cnvn  defineres σ⋅v=c1vσ(1) + . . . + cnvσ(n).
  2. Lad G=Sn  og lad S={(a,b) | 1≤a,b≤n}.  For σ∈Sn defineres  σ⋅(a,b) = (σ(a),σ(b)).
  3. Vis at D6 = S3.
  4. For hvilke værdier af n er D2n en undergruppe af An.
  5. Lad G1 og G2 være grupper. Find en isomorfi φ: G1 × G2 G2 × G1.
  6. Man kan bevise at enhver endelig abelsk gruppe er isomorf med et direkte produkt af cykliske grupper - altså på formen /n1× /n2× ... × /nrℤ.  Bestem ved hjælp af denne påstand og proposition 2.8.2 alle abelske grupper (op til isomorfi) af orden højst 15.

Facit