Algebra 1
15. kursusgang, tirsdag den 18. november


Forelæsning 12.30-14.15

Lauritzen, fra afsnit 2.10, 2.10.1 og 2.10.2: side 94-100

Opgaveregning 14.15-16.15
  1. I Biggs' bog indføres diedergruppen (engelsk: dihedral group) D2n som en undergruppe af Sn.
  2. Opgave i Lauritzen, kapitel 2, side 109:  47
  3. Bestem antal forskellige farvninger af en regulær 6-kant med 3 sorte og 3 hvide kanter på samme måde som i eksempel 2.10.9.
  4. Opgave i Lauritzen, kapitel 2, side 108:  46
  5. Lad gruppen G virke på mængden S. Lad h∈G og x∈S. Vis følgende om stabilisatorer:   hGxh-1 = Ghx.
  6. Opgave i Lauritzen, kapitel 2, side 109:  50