Algebra 1
17. kursusgang, tirsdag den 25. november


Forelæsning 12.30-14.15

Lauritzen, fra afsnit 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3:  konjugering med anvendelser.

Opgaveregning 14.15-16.15
  1. Lad  h=(1 2 3 4) i S4. Bestem C(h) og Z(h).
  2. Lad H og K være undergrupper af G, som opfylder at K og H er konjugerede: der findes altså et element g i G sådan at K=gHg-1.
    Vis at H og K er isomorfe.
  3. Vis at automorfigruppen af gruppen /2ℤ  x /2ℤ  er isomorf med S3.
  4. Opgaver i Lauritzen side 109-110:  48, 51, 49.
Facit til 1,2,3