Lineær Algebra

Byggeri og Anlæg  +  Maskin og Produktion, 1. studieår, efterår 2014. 

Lærer:   Leif Kjær Jørgensen

Lærebog: L. E. Spence, A. J. Insel, og S. H. Friedberg, "Elementary Linear Algebra: A Matrix Approach," 2nd Edition, Pearson. 

Supplerende litteratur:
Vores pensum er udelukkende hentet fra ovenstående bog.
Men hvis man ønsker at se matematikken fortalt på en anden måde end det sker i bogen og til forelæsningerne, så kan man købe følgende "formelsamling":
Bo Rosbjerg et al., "Kompendium i lineær algebra",
eller se diverse materiale på
first.math.aau.dk/

Afkrydsningslisten for deltagelse i miniprojekter kan ses i Moodle.  Se om du er afkrydset rigtigt.

Oversigt over de enkelte kursusgange:
Alle kursusgange er fra 12.30 til 16.15.
Kursusgang
Dato
Nye emner (dele af de nævnte afsnit gennemgås, se: Oversigt xx)
Slides
Tavle1
Tavle2
Matlab
Oversigt 01
To 4. sept
1.1: matricer, vektorer, 1.2: linear kombination, 6.1: prikprodukt
Intro
A01
B01

Oversigt 02
Ma 8. sept
1.2: matrix-vektor produkt, 1.3: lineære ligningssystemer
Slide02
A02
B02
Matlab02
Oversigt 03
To 11. sept
1.4: Gauss elimination, 1.6: Underrum udspændt af mængde af vektorer
Slide03
A03
B03

Oversigt 04
Ma 15. sept
1.7: Lineær uafhængighed
Slide04
A04
B04
Matlab04
Oversigt 05
To 18. sept
Miniprojekt 1
Oversigt 06
To 9. okt
2.7: Lineære transformationer, noget af 2.8: egenskaber for transformationer Slide06
A06
B06

Oversigt 07
Ma 13. okt
2.1: Matrixmultiplikation, noget af 2.8: sammensat lineær transformation
Slide07
A07
B07
Matlab07
Oversigt 08
To 16. okt
2.3: Invers matrix, 2.4: beregning af invers matrix, 2.8: invers lineær transf.
Slide08
A08
B08
Matlab08
Oversigt 09
Ma 20. okt
3.1 og 3.2 (til side 217):  determinanter
Slide09
A09
B09
Matlab09
Oversigt 10
To 30. okt
Miniprojekt 2
Oversigt 11
To 6. nov
4.1 og 4.2 (til side 245): Underrum og basis
Slide11
A11
B11

Oversigt 12
Ma 10. nov
Resten af 4.2: Dimension. 4.3: Rang og nullitet
Slide12
A12
B12

Oversigt 13
To 13. nov
4.4: Koordinatsystemer
Slide13
A13
B13

Oversigt 14
Ma 17. nov
4.5: Lineære operatorer og koordinatsystemer Slide14
A14
B14
Matlab14
Oversigt 15
To 20. nov
5.1 og 5.2 (til side 307): Egenværdier og egenvektorer Slide15
A15
B15

Oversigt 16
Ma 24. nov
5.3: Diagonalisering
Slide16
A16
B16
Matlab16
Oversigt 17
To 27. nov
Miniprojekt 3
Oversigt 18
Ma 1. dec
Afrunding af afsnit 1, og gennemgang af afsnit 2 i kapitlet: Orthogonality Slide18
A18
B18

Oversigt 19
To 4. dec
Afsnit 3 i kapitlet Orthogonality: Ortogonalprojektioner Slide19
A19
B19

Oversigt 20
Ma 8. dec
Afsnit 5 i Orthogonality: Ortogonale matricer Slide20
A20
B20

Oversigt 21
To 11. dec
Miniprojekt 4
Oversigt 22
Ma 15. dec
Afsnit 5 i Orthogonality, underafsnit Rigid Motions: Flytninger
Slide22
Pensum:  http://first.math.aau.dk/dan/2014/linalg/#tab_curriculum

Gamle eksamensopgaver:  http://first.math.aau.dk/dan/2014/linalg/#tab_oldexams

Anvendelser af matematik i ingeniørfag (ikke pensum):
Anvendelser, School of Engineering and Science