Diskret Matematik, 5. kursusgang, fredag den 21. februar


Forelæsning, 8.15-8.45:

Mere om mængde operationer, følger og summation og (logaritme-) funktioner.
Slides
Tavle

Opgaveregning 8.45-10.45:

Opgaver i afsnit 2.2:

Opgaver i afsnit 2.3:
Opgaver i appendix 2:
Opgaver i afsnit 2.4:

Forelæsning, 10.45-12.00:
Afsnit 3.1:
  Algoritmer.  Hvis nødvendigt : se også appendix 3 om pseudokode.
Afsnit 3.2:  Store O-notation
Slides
Tavle