Facit til opgave A fra miniprojekt 3:
Der er 10 Hamiltonveje med start i a. Af disse kan 6 udvides til en Hamiltonkreds. Der er altså 3 Hamiltonkredse, som hver kan gennemløbes i to retninger.