Hjælp til opgave 38 i afsnit 9.2.

Betragt en graf, hvor v1, v2, ... , vn har grad henholdsvis d1, d2, ... , dn.

Antag der findes i, j ,  hvor 1< i <= d1+1 < j <= n, så v1 er nabo (adjacent) til vj men ikke til vi.
Da graden af vi er mindst lige stor som graden af vj , findes der kvk  er nabo til vi men ikke til vj.

Tilføj to nye kanter og fjern to andre så alle grader er uændret og
sådan at v1 i den nye graf har en nabo mere blandt v2 , ... , vd+1 end i den oprindelige graf. (d=d1)