Algebra 1: Grupper

Matematik, 3. semester, efterår 2013. 

Lærer:   Leif Kjær Jørgensen

Lærebog: Niels Lauritzen, Concrete abstract algebra. Cambridge University Press (2003).

Supplerende litteratur:

Gamle eksamensopgaver: se Moodle

Pensum


Oversigt ove
r de enkelte kursusgange:
Kursusgang
Dato
Nye emner
Grupper 01
Tirsdag den 24. september
2.1: Introduktion til grupper
Grupper 02
Torsdag den 26. september
1.1-1.5: Repetition af introduktion til talteori
Grupper 03
Tirsdag den 1. oktober
2.2: Undergrupper, sideklasser, Lagranges sætning
Grupper 04
Torsdag den 3. oktober
2.1.7: Eksempler på grupper, Grupper af isometrier
Grupper 05
Tirsdag den 8. oktober
2.3: Normale undergrupper, kvotientgrupper
Grupper 06
Torsdag den 10. oktober
Legemer, note og lidt fra appendix B
Grupper 07
Tirsdag den 15. oktober
2.4: homomorfi/isomorfi, NOTE: legemer 𝔽p og matrixgrupper
Grupper 08
Torsdag den 17. oktober
1.7: Eulers φ-funktion, 1.8: primtal, faktorisering
Grupper 09
Tirsdag den 22. oktober
2.5: Isomorfisætning, 2.6: orden, 2.7: cykliske grupper
Grupper 10
Torsdag den 24. oktober
1.9: RSA kryptering, 2.8.1: Eulers sætning
Grupper 11
Tirsdag den 29. oktober
2.7: cykliske grupper, 2.8 direkte sum af grupper, talteori.
Grupper 12
Torsdag den 31. oktober
Humphreys: Fejl-korrigerende koder.
Grupper 13
Tirsdag den 5. november
2.9 (til side 86): Permutationer, Sn og An
Grupper 14
Torsdag den 7. november
2.9.2: bubble sort, Note: permutationsmatricer
Grupper 15
Tirsdag den 12. november
2.9.3: alternerende gruppe. Første del af 2.10: gruppevirkninger
Grupper 16
Torsdag den 14. november
2.9.4: simple grupper
Grupper 17
Tirsdag den 19. november
2.10+2.10.1+2.10.2 til side 100: Burnside, konjugeringsklasser
Grupper 18
Torsdag den 21. november
Diedergrupper,  2.9.5: 15-puslespil
Grupper 19
Tirsdag den 26. november
2.10.3: grupper af order pr  og 2.10.4: Sylows sætninger
Grupper 20
Torsdag den 28. november
Cykel-index og beregning af antal farvninger