Algebra 1
2. kursusgang, torsdag den 26. september

Selvstudium i grupperne 8.15-12.00

Læs afsnit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 i Lauritzens bog.
Læs også introduktionen til kapitel 1 (de to sider før afsnit 1.1). I skal dog være opmærksomme på at en sådan introduktion omtaler begreber som I måske først kan forstå efter at have læst resten af kapitlet.

Dagens tekst handler om induktionsbeviser, division med rest, kongruens modulo m, største fælles divisor, Euklids algoritme og Euklids udvidede algoritme. Jeg mener at alt dette er kendt fra diskret matematik på 2. semester. Men Lauritzen gør tingene lidt anderledes end Rosen. Uanset at I kender teorien i forvejen er det vigtigt at I arbejder grundigt med dagens emne, da resten kurset bygger på dette og også udnytter Lauritzens terminologi.

Opgaver