Algebra 1
4. kursusgang, torsdag den 3. oktober

Selvstudium i grupperne 8.15-12.00

Gruppeteori kan bruges til at studere symmetri i forskellige "strukturer".
F.eks. symmetri i plane figurer. Dette er emnet i dagens tekst.

Læs afsnit 2.1.7 i Lauritzens bog.
Det kan måske være en hjælp at sammenligne med afsnit 6.5, især underafsnit om "Orthogonal operators on the euclidean plane" og "Rigid motions", i følgende bog:
Spence, Insel & Friedberg: Linear Algebra, A matrix approach.
Bemærk at rigid motion i denne bog er det samme som en isometri. På dansk bruger man også udtrykket en flytning, dog kun hvis der ikke indgår spejling i isometrien. Slides fra mit lineær algebra kursus om dette emne.

Opgaver