Algebra 1
7. kursusgang, tirsdag den 15. oktober


Forelæsning 8.15-10.00

Slides
Note om endelige legemer:   Konstruktion af legemer af primtalsorden matrixgrupper.
Lauritzen, Afsnit 2.4, side 68-71: Gruppehomomorfier, isomorfi

Opgaveregning 10.00-12.00
  1. Opgave i Lauritzen, side 106:  13, 18
  2. Bestem de inverse til  [11] og [12] i  (/30)*  hvis de eksisterer.
  3. Udregn  [18]+[5] [13]-1  i  𝔽29.
  4. Bestem den inverse til følgende matrix i GL2( 𝔽7):

  5. Bevis påstandene i Eksempel 12  i Note om endelige legemer.
Facit