Algebra 1
11. kursusgang, tirsdag den 29. oktober


Forelæsning 8.15-10.00


Slides
Lauritzen, Afsnit 2.7 og 2.8, side 74-78

Opgaveregning 10.00-12.00
  1. Vis at (/10)* er cyklisk. Find n så (/10)er isomorf med (/nℤ,+).
  2. Opgaver i Lauritzen, kapitel 2, side 106-107:   31, 32, 33, 35, 30.