Algebra 1
12. kursusgang, torsdag den 31. oktober

Selvstudium i grupperne 8.15-12.00

Vi bruger i dag bogen
John F. Humphreys, A Course in Group Theory
se Humphreys-codes  i moodle.

Lęs afsnit  side 49-58 i Humphreys bog.


Opgaver
Facit:  se Humphreys-solution i moodle.