Algebra 1
18. kursusgang, torsdag den 21. november

Selvstudium i grupperne 8.15-12.00

Læs fra side 446, linie 4 til midt på side 447 i
Biggs: Discrete Mathematics,  2 sider om diedergrupper
Læs afsnit  2.9.5 i Lauritzens bog.

Opgaver