Algebra 1
19. kursusgang, tirsdag den 26. november


Forelæsning 8.15-10.00

Slides

Lauritzen, Afsnit 2.10.3 og 2.10.4, side 100-104

Opgaveregning 10.00-12.00   
  1. Find cykel-typen af følgende permutationer
  2. Opgaver i Lauritzen, kapitel 2, side 104-105:  51, 53, 55
  3. De fire hjørner af et tetraeder numereres 1,2,3,4. Rotationsgruppen af tetraederet er A4.
    Hvormange ikke-ækvivalente farvninger er der af hjørnerne med 3 farver, hvis en farvning er ækvivalent med de farvninger den kan roteres over i?
Facit