lineær algebra

Landinspektøruddannelsens 5. semester, efterår 2013

Lærer:  Leif K Jørgensen ,  
e-mail:


Litteratur:

Plan for de enkelte lektioner:

1. Tirsdag den 3. september
2. Onsdag den 11. september
3. Fredag den 20. september
4. Onsdag den 25. september
5. Torsdag den 3. oktober