Dette er en kursushjemmeside fra 2009.

Hvis du følger kurset i 2010 så benyt følgende link:

http://people.math.aau.dk/~leif/undervisning/LiA-L5-E10/Anvendt lineær algebra

Landinspektøruddannelsens 5. semester, efterår 2009

Lærer:  Leif Kjær Jørgensen ,  
e-mail:


Litteratur:

Plan for de enkelte lektioner:
Bemærk skemaændring:
Hjemmeside for L5

Fra studievejledningen:

Formål: At give de studerende forståelse for det matematiske grundlag for udjævning efter mindste kvadraters princip
Indhold:

Form: Forelæsning og gruppearbejde
Omfang
: 6 kursusgange