Lineær algebra, L5.

6. lektion.


Forelæsning 12.30-14.15
Emne:
Slides
Tavle skrift

Litteratur:

Opgaveregning 14.15 - 16.00
Opgaver:
 1. (a)  Skriv ligningssystemet
  x1+  x2+     x3+     x4=1
  x1+5x2+   2x3+   5x4=2
  x1+2x2+3.5x3+3.5x4=3
  x1+5x2+3.5x3+ 10x4=1
  på formen Ax=y, og find Cholesky dekompositionen U af A.  
  (A er her både symmetrisk og positiv definit.)

  (b)  Find løsningen til ligningssystemet ved hjælp af Cholesky dekompositionen, dvs. løs først UTz=y, og dernæst Ux=z.

 2. Endnu en gang vender vi tilbage til opgaven fra lektion 3, hvor vi har målt følgende højdeforskelle
  Fra punkt Til punkt Højdeforskel
  A B 5
  C A 10
  C B 14
  C D 4
  D A 2
  D B 9
  og C er et fikspunkt med højde 1.
  I lektion 3 fandt vi ud af at


  (a)  Find Cholesky dekompositionen U af ATA.

  (b)  Find løsningen til normalligningen ved at løse først  UTz=ATy, og dernæst  Ux=z.

  (c)  Bestem Cholesky dekompositionen U2 af
  .
  Hvad er sammenhængen mellem U og U2.

  (d)  Find kvadratsummen af residualerne  φ  ved hjælp af  U2.

Facit