Lineær Algebra med Anvendelser
1. kursusgang, fredag den 4. september

Forelæsning 8.15-10.00
Kapitel 4 i LNS:  Introduktion til vektorrum, underrum af vektorrum, direkte sum.
Kapitel 5, kun side 48-51:  Definition af span og lineær uafhængighed.

Opgaveregning 10.00-12.00